Archive for June 22nd, 2013

 Tuyên bố chung Việt-Trung có tới 29 lần “nhất trí”

Tuyên bố chung Việt-Trung có tới 29 lần “nhất trí”

Đọc tuyên bố chung giữa Tập Cận Bình và Trương Tấn Sang ký ngày 21 tháng Sáu vừa qua mới thấy số phận chùm gởi CSVN phụ thuộc sâu xa vào cây cổ thụ già Cộng Sản Trung Quốc đến mức độ nào. Sự khiếp nhược và ươn hèn thể hiện

06.22.2013 | Tiểu Luận- Chính Luận |

2 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>