Archive for June 6th, 2013

Cờ vàng trong bản án Nguyên Kha và Phương Uyên

Cờ vàng trong bản án Nguyên Kha và Phương Uyên

Một em du sinh kể tôi nghe câu chuyện em hỏi mua một lá cờ vàng ba sọc đỏ tại một tiệm Việt Nam trong những ngày mới đặt chân đến Mỹ để theo học đại học. Trong một lần đi mua sắm tại một tiệm tạp hóa do người Việt làm ch

06.6.2013 | Tiểu Luận- Chính Luận |

3 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>