Archive for May 17th, 2013

Đừng khóc cho Phương Uyên mà hãy sống cùng mơ ước của em

Đừng khóc cho Phương Uyên mà hãy sống cùng mơ ước của em

Cô bé đứng trên bục cao, đôi kính cận có cọng dày, tóc vén cao, áo trắng học trò, thân hình mảnh mai trông giống như một cô bé học sinh 15 tuổi đang đứng bảng đen trong lớp học chứ không phải đứng trước tòa án Cộng Sản. Em không s

05.17.2013 | Tiểu Luận- Chính Luận |

5 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>