Archive for January, 2013

“Hãy tôn trọng lịch sử” nhưng lịch sử nào?

“Hãy tôn trọng lịch sử” nhưng lịch sử nào?

Tôi chưa đọc Bên Thắng Cuộc đầy đủ để viết về tác phẩm này. Sách do một người em gởi từ California vẫn chưa đến. Có thể khi đọc xong cả hai cuốn, sẽ nhận xét Bên Thắng Cuộc với tư cách một người miền Nam đã sống những n

01.22.2013 | Tiểu Luận- Chính Luận |

2 Comments

“Côn đồ” Đặng Tiểu Bình qua quan hệ Việt Trung

“Khôn ngoan” và “ngu dốt” là hai tĩnh từ để chỉ khả năng nhận xét, phán đoán một vấn đề dựa theo kiến thức sẵn có. Theo Việt Nam Tự Điển của Lê Văn Đức và Lê Ngọc Trụ, bản in 1970 “khôn ngoan là biết phân biệt lợi hại,

01.15.2013 | Tiểu Luận- Chính Luận |

1 Comment

Lương Thư Trung: Đọc “Dưới Bóng Đa Chùa Viên Giác”, nghĩ về những câu chuyện Thiền

Lương Thư Trung: Đọc “Dưới Bóng Đa Chùa Viên Giác”, nghĩ về những câu chuyện Thiền

Quyển “Dưới Bóng Đa Chùa Viên Giác” vừa mới được chùa Viên Giác tại Đức ấn hành vào những ngày cuối tháng 12 năm 2012, là một quyển hồi ký khá đặc biệt được Hòa Thương Thích Như Điển và nhà thơ Trần Trung Đạo cùng viết chu

01.11.2013 | Nhận Xét |

No Comments

Hãy nói trước ngày chết

Hãy nói trước ngày chết

Trong lịch sử nhân loại, không có một chủ nghĩa nào tàn bạo hơn chủ nghĩa Cộng Sản. Từ khi Tuyên ngôn đảng cộng sản ra đời năm 1848 cho đến khi bức tường Bá Linh bị đập đổ vào 1989, khoảng gần 100 triệu người từ nhiều quốc gia

01.8.2013 | Tiểu Luận- Chính Luận |

5 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>