Archive for December 24th, 2012

Giới thiệu tác phẩm Dưới Bóng Đa Chùa Viên Giác của HT Thích Như Điển và Trần Trung Đạo

Giới thiệu tác phẩm Dưới Bóng Đa Chùa Viên Giác của HT Thích Như Điển và Trần Trung Đạo

Lời ngỏ trong phần của Trần Trung Đạo Tháng trước đứng nhìn những người dân Ấn sùng đạo tắm gội trên sông Hằng để xóa đi những vết trần tục hôm qua và làm trong sạch đời sống mới hôm nay, tôi chợt nghĩ, nếu được như v

12.24.2012 | Ký-Truyện-Tùy Bút |

No Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>