Archive for November 24th, 2012

“Mỗi mùa xuân về” nhớ anh Nhật Ngân

“Mỗi mùa xuân về” nhớ anh Nhật Ngân

Trong các tỉnh, tôi nghĩ Quảng Nam Đà Nẵng là một trong những địa phương có đông văn nghệ sĩ sinh hoạt nhất, một phần vì đất rộng người đông nhưng phần khác tiêu chuẩn để gọi là văn nghệ sĩ Quảng Đà cũng rất rộng rãi. Tác gi

11.24.2012 | Ký-Truyện-Tùy Bút |

1 Comment

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>