Archive for May 6th, 2012

Những Suy Nghĩ Về Ngày 30/4 (Phỏng vấn, Nguyễn Thị Thanh Bình thực hiện, tienve.org)

Những Suy Nghĩ Về Ngày 30/4 (Phỏng vấn, Nguyễn Thị Thanh Bình thực hiện, tienve.org)

Nguyễn Thị Thanh Bình: Tôi cố tình dành một khoảng trống cho tên gọi ngày 30-4. Bạn là một cây viết cừ khôi, xin bạn thử tìm một tên gọi khác cho ngày này, ngoài những chữ vẫn được gọi kêu thông thường như ngày Quốc Hận, Tháng Tư

05.6.2012 | Tiểu Luận- Chính Luận |

No Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>