Archive for March 1st, 2012

Hà Khánh Quân: Trần Trung Đạo Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười Và Những Bài Chủ Đề Mẹ

Hà Khánh Quân: Trần Trung Đạo Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười Và Những Bài Chủ Đề Mẹ

Mẹ, một đề tài thường đem lại sự thành công, trong nhiều bộ môn sáng tác nghệ thuật. Riêng trong lãnh vực thi ca, không kể những cây bút thành danh, những người có duyên với thơ, phần nhiều cũng đã viết được những bài về mẹ từ

03.1.2012 | Nhận Xét |

No Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>