Archive for February 3rd, 2011

Trần Trung Đạo: Nếu biến cố Thiên An Môn xảy ra hôm nay

Trần Trung Đạo: Nếu biến cố Thiên An Môn xảy ra hôm nay

Một sinh viên đứng trên bục cao trong tang lễ Hồ Diệu Bang ngày 24 tháng Tư 1989, phát biểu: Đồng chí Hồ Diệu Bang vừa qua đời. Ông là một lãnh đạo trong sạch. Ông không có một chương mục ngân hàng ở nước ngoài. Con cái ông không thăng

02.3.2011 | Tiểu Luận- Chính Luận |

3 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>