Archive for February, 2011

VOA: Lính Việt Nam sẽ theo gương Ai Cập hay Trung Quốc?

VOA: Lính Việt Nam sẽ theo gương Ai Cập hay Trung Quốc?

Những biến động ở Ai Cập hồi gần đây đã khiến nhiều người, đặc biệt là những người quan tâm tới triển vọng phát triển dân chủ ở Việt Nam, nêu lên câu hỏi “Khi nào Việt Nam sẽ có một phong trào xuống đường đòi dân chủ nh

02.15.2011 | Tiểu Luận- Chính Luận |

5 Comments

Trần Trung Đạo: Nếu biến cố Thiên An Môn xảy ra hôm nay

Trần Trung Đạo: Nếu biến cố Thiên An Môn xảy ra hôm nay

Một sinh viên đứng trên bục cao trong tang lễ Hồ Diệu Bang ngày 24 tháng Tư 1989, phát biểu: Đồng chí Hồ Diệu Bang vừa qua đời. Ông là một lãnh đạo trong sạch. Ông không có một chương mục ngân hàng ở nước ngoài. Con cái ông không thăng

02.3.2011 | Tiểu Luận- Chính Luận |

3 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>