Archive for January 19th, 2011

Trần Trung Đạo: Hạnh Ngộ Đầu Năm

Trần Trung Đạo: Hạnh Ngộ Đầu Năm

Kỷ niệm. Một đời không hẳn là dài, một ngày không hẳn là ngắn, nhưng là những gì được đóng khung trong ký ức sau khi hầu hết đã phôi phai. Chúng ta, những giọt nước chảy trong cùng một giòng sông, cùng trôi qua những bến bờ,

01.19.2011 | Ký-Truyện-Tùy Bút |

6 Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>